Radar X-Band MIRA-10. Pulsacyjny radar chmurowy w paśmie Ka – MIRA-35 (wcześniej nazywany MIRA-36) jest wyjątkowy pod względem wydajności i trwałości. Zapewnia skalibrowane spektrum Dopplera kropel chmur w 1024 fazach wysokości dla zakresu pionowego między 0,2 km… 15 km przy rozdzielczości czasowej 10 s. Szeroki zakres dynamiczny i bardzo wysoka czułość systemu pozwalają na tomografię struktur chmur nawet w cienkiej warstwie lodu. Kilka platform antenowych można zainstalować stacjonarnie lub w przyczepie jako platformy mobilne. Kompleksowy przegląd teorii radaru chmurowego i instalacji na całym świecie można znaleźć na Wikipedii (w języku angielskim).

Radar Chmurowy Mira-10

MIRA-10 to pionowo skierowany radar w paśmie X, specjalnie zaprojektowany do zbierania wysokiej jakości radarowych widm Dopplera i momentów ciekłych i zamrożonych hydrometeorów. Wykorzystuje wzmacniacz do transmisji i działa albo w trybie pulsacyjnym, albo w trybie kompresji impulsowej. Tryby te mogą być wybierane przez użytkownika w zależności od wymaganej czułości, rozdzielczości zakresu i najmniejszego użytecznego zasięgu.

W trybie impulsowym przesyła impulsy o długości impulsu od 100 do 400 ns, co odpowiada rozdzielczości zasięgu od 15 do 60 m. W trybie kompresji impulsów MIRA-10 przesyła impulsy o modulowanej częstotliwości. Ponieważ szczytowa moc nadawania jest ograniczona do wzmacniacza stosowanego w nadajniku, a częstotliwość powtarzania impulsów (PRF) jest ograniczona aby zapobiec drugiemu wyzwoleniu, urządzenie odzwierciedla średnią moc nadawania, a wraz z nią czułość można zwiększyć jedynie poprzez zwiększenie długości impulsu. Przez modulowanie przesyłanego sygnału i korelowanie odbieranego sygnału z przesyłanym szczebiotem uzyskuje się wyższą czułość przy zachowaniu rozdzielczości zakresu. Do generowania modulowanego częstotliwościowo impulsu transmisyjnego MIRA-10 wykorzystuje Direct Digital Synthesizer (DDS).

Podstawowa specyfikacja:

  • Maksymalna moc nadawania: 800W
  • Maksymalna moc średnia: 40W
  • Liczba przedziałów zasięgu: 800
  • Zakres częstotliwości nadawania: 9,2 – 9,6 GHz
  • Średnica anteny: 2,4m


W razie pytań prosimy o Kontakt.

Pozostałe Radary Chmurowe.

Kategorie: Chmury