Analizator Wiatru LIDAR FM-CW

Dopplerowska Analiza Wiatru LIDAR FM-CW. Analizator wiatru Metek to kompaktowy, ekonomiczny i łatwy w użyciu czujnik wiatru LIDAR. Wyprowadza wektory wiatru 3D z ciągłych skanów VAD (+/- 10 °) przy prędkości obrotowej 1 obr./s dla objętości pomiarowej określonej przez skorygowaną odległość ogniskową. Modulacja częstotliwości zapewnia jednoznaczne określenie wiatru promieniowego i Więcej…

System LIDAR – „Stream Line”

Dopplerowski System LIDAR – „stream line”. Impulsowy system Dopplerowski „Stream Line” wyprodukowany przez firmę Halo Photonics z UK działa na bezpiecznej dla oka długości fali (1,5 µm, klasa 1M) i zapewnia profile intensywności rozproszenia wstecznego z aerozolu lub chmur, komponentów wiatru dopplerowskiego i pochodnych profili poziomych prędkość horyzontalnych i kierunku Więcej…

Kompaktowy Radar Chmurowy MIRA-35c

Kompaktowy Radar Chmurowy MIRA-35c. Pulsacyjny radar chmurowy w paśmie Ka – MIRA-35 (wcześniej nazywany MIRA-36) jest wyjątkowy pod względem wydajności i trwałości. Zapewnia skalibrowane spektrum Dopplera kropel chmur w 1024 fazach wysokości dla zakresu pionowego między 0,2 km… 15 km przy rozdzielczości czasowej 10 s. Szeroki zakres dynamiczny i bardzo Więcej…

Skanujący Radar Chmurowy MIRA-35

Skanujący Radar Chmurowy MIRA-35. Pulsacyjny radar chmurowy w paśmie Ka – MIRA-35 (wcześniej nazywany MIRA-36) jest wyjątkowy pod względem wydajności i trwałości. Zapewnia skalibrowane spektrum Dopplera kropel chmur w 1024 fazach wysokości dla zakresu pionowego między 0,2 km… 15 km przy rozdzielczości czasowej 10 s. Szeroki zakres dynamiczny i bardzo wysoka Więcej…

Pionowy Radar Chmurowy MIRA-35

Pionowy Radar Chmurowy MIRA-35. Pulsacyjny radar chmurowy w paśmie Ka – MIRA-35 (wcześniej nazywany MIRA-36) jest wyjątkowy pod względem wydajności i trwałości. Zapewnia skalibrowane spektrum Dopplera kropel chmur w 1024 fazach wysokości dla zakresu pionowego między 0,2 km… 15 km przy rozdzielczości czasowej 10 s. Szeroki zakres dynamiczny i bardzo Więcej…

Radar Chmurowy X-Band MIRA-10

Radar X-Band MIRA-10. Pulsacyjny radar chmurowy w paśmie Ka – MIRA-35 (wcześniej nazywany MIRA-36) jest wyjątkowy pod względem wydajności i trwałości. Zapewnia skalibrowane spektrum Dopplera kropel chmur w 1024 fazach wysokości dla zakresu pionowego między 0,2 km… 15 km przy rozdzielczości czasowej 10 s. Szeroki zakres dynamiczny i bardzo wysoka Więcej…

Dopplerowski Radar Chmur

Dopplerowski Radar Chmur. Pulsacyjny radar chmurowy w paśmie Ka – MIRA-35 (wcześniej nazywany MIRA-36) jest wyjątkowy pod względem wydajności i trwałości. Zapewnia skalibrowane spektrum Dopplera kropel chmur w 1024 fazach wysokości dla zakresu pionowego między 0,2 km… 15 km przy rozdzielczości czasowej 10 s. Szeroki zakres dynamiczny i bardzo wysoka Więcej…